Публикация

КНСБ: Проектобюджетът за здравеопазване е пагубен


КНСБ не приема проекта за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., както и този на Министерството на здравеопазването. Синдикалната организация ги определя като пагубни за системата на здравеопазване и настоява в най-лошия вариант да бъдат осигурени бюджетни средства поне колкото са на ревизирания бюджет за 2009 г.

 

Увеличават се с 20 млн.лв. здравноосигурителните плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Намаляват се средствата за болнична помощ с 362,500 млн. лв., т.е. с 34 %.

 

 

„Предлаганият проектобюджет поставя пред сериозни финансови затруднения центровете за спешна медицинска помощ, регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, домовете за медико-социални грижи за деца, психиатричните болници, центровете за трансфузионна хематология и националните центрове”, отбелязват от КНСБ
   

Според организацията, значителното намаление на бюджета ще доведе до проблеми с осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – медикаменти за онкоболни, ХИВ и други.

 

„Доколко здравеопазването е приоритет на управляващите ясно говори фактът, че за 2010 г. се очаква БВП да намалее с 2%, а средствата за здравеопазване - с 14,8%”, посочва още в становището си Конфедерацията на независимите синдикати в България.

" }-->

Коментари