Публикация

ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ДОСТАВКИТЕ НА NEOXELL FILM-COATED TABLETS 100 MG X 120 (INN IMATINIB, ATC КОД L01XE01)

НЗОК предупреждава за планирано преустановяване на доставките на Neoxell film-coated tablets 100 mg x 120 (INN Imatinib, ATS код L01XE01)


НЗОК предупреждава за планирано преустановяване на доставките на Neoxell film-coated tablets 100 mg x 120 (INN Imatinib, ATS код L01XE01), за което е информирана с писмо от НЕОЛА ФАРМА ЕООД България. От институцията са предупредили договорните партньори-изпълнители на болнична медицинска помощ.

" }-->

Коментари