Публикация

Случаят с нарушена конфиденциалност на пациент с ХИВ е изпратен на прокуратурата

През месец септември 2015 г. медицински специалисти – служители в лечебно заведение, нарушиха правата на пациент, живеещ с ХИВ, като без неговото съгласие издадоха здравния му статус пред телевизионна медия


Случаят с пациент, чийто положителен ХИВ статус бе публично разгласен в телевизионен репортаж, е изпратен на Софийска районна прокуратура за извършване на необходимите процесуални действия. Това става ясно от Решение №34/28.01.2016 г. на Пети специализиран постоянен състав на Комисията за защита от дискриминацията (КЗД), след като в хода на проучването по случая са установени данни за извършено престъпление.

През месец септември 2015 г. медицински специалисти – служители в лечебно заведение, нарушиха правата на пациент, живеещ с ХИВ, като без неговото съгласие издадоха здравния му статус пред телевизионна медия. Национална пациентска организация (НПО) сезира Комисията за защита от дискриминация на основание дискриминация спрямо пациента по признак „увреждане“.

Основен мотив в сигнала към КЗД за нарушени права на пациента е чл. 28в (Нов – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) от Закона за здравето, според който: 

„Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения“.

От решението по Преписка №450/2015 г. на Комисията за защита от дискриминация става ясно, че правата на пациента са нарушени и съобразно чл. 284 от Наказателния кодекс на Република България, по силата на който: 

„Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице съобщи другиму или обнародва информация, която му е поверена или достъпна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация“.

В решението си Комисията за защита от дискриминация изтъква, че запазването на конфиденциалността на пациенти, живеещи с ХИВ/СПИН, е основен принцип и задължение на лекаря и останалия медицински персонал, имащ отношение към диагностиката и лечението на пациента.

Коментари