Публикация

Висока награда за информационната система на Националната здравноосигурителна каса

В конкуренция на 18 институции, за различни електронни услуги за гражданите, интегрирани информационни системи, софтуерни продукти за подобряване на работата на администрациите, информационната система на НЗОК зае първото място сред номинираните.


За пета поредна година Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) връчи 12 награди в различни категории за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии. С този проект БАИТ отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които с професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос през 2015 г. за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Кампанията и церемонията се провеждат под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев. Призът на БАИТ за 2015 г. в категория Държавна администрация е присъден на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В конкуренция на 18 институции, за различни електронни услуги за гражданите, интегрирани информационни системи, софтуерни продукти за подобряване на работата на администрациите, информационната система на НЗОК зае първото място сред номинираните.

През своето 17-годишно съществуване НЗОК развива и надгражда информационната си система, за да бъдат улеснени и пациентите, и договорните партньори. През миналата година касата реализира проект за преминаване към цялостно електронно отчитане на лечебните заведения - договорни партньори на НЗОК. Проектът е надстройка на Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. Системата е собственост на НЗОК и съдържа медицинска информация от 2009 г. Тя е достъпна на адрес: https://pis.nhif.bg.

Над 25 000 лекари, стоматолози, лечебни заведения, клинични лаборатории и аптеки, които имат договор с НЗОК, могат чрез уеб интерфейс или чрез уеб услуги (интегрирани с техния медицински софтуер) да предадат отчетните документи, да следят процеса по обработката им в НЗОК и да получат обратна връзка за статуса на отчетите и дали извършените медицински дейности са одобрени за заплащане.

С унифицирането на отчетността пациентите достъпват информация за извършените им медицински дейности и издадените медицински документи в много по-кратки срокове, които могат да се сведат и до достъп в реално време. Здравноосигурените вече няма да виждат в досието си и дейности, които са рапортували като недействителни и НЗОК е предприела санкциониращи мерки към медицинското лице или лечебното заведение-извършител.

Чрез системата пациентите и лекарите могат да следят история на прегледи, извършени имунизации, лабораторни изследвания, медицински процедури, поставени диагнози, хоспитализации, рецептурни книжки, лекарства, дентални дейности. Освен това, могат сами да въвеждат в профилите си допълнителна информация като физически данни, алергии, както и лица за контакт при необходимост от спешна помощ. Налична е функционалност за онлайн избор на личен лекар. С разрешение от пациента, информацията може да се достъпва и от избран от него лекар. Голямо удобство за родителите или настойниците е, че могат да виждат досиетата на своите деца, на които са направили избор на личен лекар.

Цялостното електронно отчитане на медицинските дейности усъвършенства процесите в здравеопазването в България, подобрява контрола върху изразходваните средства и намалява възможностите за измами. Престижната награда, с която е удостоена институцията, е висока оценка за работата на НЗОК за внедряване на електронното здравеопазване в Република България и стимул за постигане на нови успехи. 

" }-->

Коментари