Публикация

Спермалният анализ е задължителен за диагностицирането на стерилитет

Спермалният анализ е задължителен за диагностицирането на стерилитет


Стерилитет (безплодие), според Световната здравна организация е налице, когато една двойка във фертилна възраст не може да постигне бременност в рамките на една година без да ползва контрацептивни средства

При 40% от двойките стерилитетът се дължи на мъжки фактор. Причините, предизвикващи проблеми в репродуктивната система на мъжа и впоследствие безплодие при него, са най-разнообразни и в немалко случаи в комбинация от няколко. Могат да бъдат породени от силен стрес или прекомерната употреба и злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, наркотици, анаболни и стероидни вещества .Причините за безплодие могат да са предизвикани и от промяна в нормалните нива на някои хормони (тестостерон, LH, FSH, пролактин, естрадиол и др.), играещи роля за правилно образуване и узряване на сперматозоидите. В немалко случаи мъжкото безплодие се дължи на възпалителни процеси в половата система или и в други органи на тялото, хронични болести (диабет, хипертония), йонизиращи лъчения и др.

Спермалният анализ или т.нар. спермограма е първото диагностично изследване, което се назначава, за да се оцени фертилността на един мъж.

МДЛ "ЛИНА" работи с SQA-V Gold Спермален Анализатор .Това е автоматизирана система за спермален анализ, при която концентрацията, подвижността и морфологията на човешките сперматозоиди се оценява от специализиран софтуер и специална камера . Освен автоматично изчислените 16 параметри, спермалният анализ включва измерване на обема и pH, оценка на цвета и вискозитета, наличието на аглутинация (агрегация), находка и детритен материал в еякулата .Кинетичните параметри на сперматозоидите както и тяхната морфология се определят съгласно критериите на Световната здравна организация (СЗО, четвърто издание) .

Основно предимство на спермалният анализ чрез автоматичен анализатор е, че се елиминира субективността, асоциирана с човешкия фактор, което позволява по-добра стандартизация на изследването. Софтуерът брои сперматозоидите по-точно, може да изчисли тяхната скорост на движение и да запамети тяхната траектория. Системата, с която разполага МДЛ "ЛИНА", дава възможност за визуализирането на тези параметри и запаметяване на снимки и 30 секунден водеозапис. Те се съхраняват в софтуера на апарата и могат да бъдат предоставени на пациента, заедно с резултатите от спермалния анализ.

Условия за провеждането на спермален анализ:

  • от 3 до 7 дни полово и алкохолно въздържание;
  • провеждане на изследването при добро общо здраве (пациента да не е фебрилен, да не пие антибиотици); при прием на лекарства да информира лабораторията
  • да се предостави цялото количество еякулат
  • материалът за изследване да се достави в лабораторията в кратък срок ( до 30 мин. след отделянето)

Резултатите от изследването обикновенно излизат в рамките на два часа.

Краси Чернаева, специалист "Биология" в МДЛ "ЛИНА"

Коментари