Публикация

Защо в днешно време, трябва да се съхраняват стволови клетки на детето?

Днес все повече и повече родители решават да съхранят стволови клетки на детето си при раждането, защото тези клетки са уникален и незаменим биологично- терапевтичен материал който някога ще спаси , подобри или ще удължи живота на детето.


Вили Пеева е завършила право и работи в сферата на здравеопазването като медикал мениджър от 2004г. Тя е административен директор на МЦ Афродита от самото му създаване през 2007г. Под нейното ръководство МЦ Афродита, е номинирана от Престижната Европейска Бизнес Асамблея / Оксфорд / през 2014г и 2015г. Някои от наградите в България са за най- бързо развиващ се медицински център, най- добра тъканна банка и за цялостна благотворителна дейност. Вили Пеева владее 5 езика, тя е омъжена и има двама сина.

Днес все повече и повече родители решават да съхранят стволови клетки на детето си при раждането, защото тези клетки са уникален и незаменим биологично- терапевтичен материал който някога ще спаси , подобри или ще удължи живота на детето. Днес ние знаем, че по време на раждането е уникална възможност да се съхранят по безопасен начин стволови клетки за бъдещето на детето и други членове на семейството. Кръв от пъпната връв и плацентата съдържат най-високата стойност на стволови клетки и имат предимство пред всички други източници, защото при раждането те нямат възраст. Терапевтичната възможност за възстановяване на стволови клетки е обратно пропорционална на възрастта на лицето.

- Защо трябва да съхраня стволови клетки на детето при раждането?

- Стволовите клетки могат да се съхраняват в подходящи условия за период далеч надхвърлящ човешкия живот. Съхранението на стволови клетки за семейството осигурява незабавен достъп до здрави, млади клетки за лечение. С днешните приложения е изчислено, че вероятността от използване на такава проба през целия живот на човека е около 1/200 и, че един на всеки трима души над 60 години, могат да се възползват днес от приложението на стволови клетки. Възможността за използване на пробата до 20-годишна възраст в случай на рак или левкемия се оценяват 1/2000 и тази възможност се удвоява, ако има съвпадение между братя и сестри.

- Къде се използват стволовите клетки днес?

- Днес стволови клетки от кръв от пъпната връв се използват за лечение на злокачествени и автоимунни заболявания. Новите процедури в регенеративната медицина са насочени към използване на стволови клетки от кръв от пъпна връв за заболявания като ювенилен диабет, аутизъм и церебрална парализа.
Стволови клетки може да се използват за лице със сърдечна недостатъчност, белодробна фиброза, емфизем, инсулт, фрактури, множествена склероза, остеоартрит и изгаряния. Обявено е и създаването на сърдечните клапи, пикочния мехур, челюстта и трахеята, докато в предклиничен етап са проучвания за регенериране на сърцето, черния дроб и бъбреците.

- Защо фамилното частно банкиране на стволови клетки е важно?

- Стволовите клетки, събрани при раждането на детето, на което принадлежат, са напълно съвместими с организма, от който те произхождат.
Стволови клетки съхранени при раждането, може да се използват, за братя , сестри или родители на детето. Публикуваните данни на големи центрове за проучвания показват, че 86% от трансплантациите на стволови клетки, използвани в последните четири години дойдоха от фамилното банкиране и само 14% са от банки за публичен достъп. За лечение на левкемия ,семейното банкиране допринесе 58% от присадки, за рак на детето 98%, а за лечение на лимфома на 94% и за хемоглобинопатии тип таласемия 86%.

- Ако сте изпуснали възможност за съхраняване по време на раждане, може ли да се намери от други източници?

- При смяна на млечни зъби ,може да се вземе количество от мезенхимни стволови клетки, такива като тези, които да се вземат от тъканта на пъпната връв.Future Health и МЦ Афродита, са от малкото частни фамилни банки, които могат да предложат съхранение на стволови клетки от млечен зъб , на българските граждани.

- Какви са критериите за избор на надеждна компания за съхранение на стволови клетки? Какво родителите трябва да обърнат внимание?

- За родителите е препоръчително да обсъдят със своя лекари ,вземането на подобно решение. Задължително да разгледат договора , който подписват с компанията и дали банката фигурира като страна по договора. Да се проверяват лицензите на лабораторията , в която се съхраняват клетките. Да изискват извадка от резултатите за успешно съхранение . Резултатите трябва да посочат броя и качеството на стволови клетки, които са били съхранени. От голямо значение е и финансовата стабилност на лабораторията , но и на българския и представител. Капитал , дълготрайни материални активи , човешките ресурси са едни от факторите , които показват капацитета на една надежна компания за съхранение на стволови клетки. Ние и Future Health сме и единствената компания в България , която освен , вземане ,съхранение , изследване , предлага връщане на пробата и финансиране на самата трансплантация до определен размер. Целия процес се покрива от самата банка и не е обвързан със застрахователни компании , финансови институции или допълнителни разходи.

- Колко голяма е ролята на лицензите и сертификатите за правилното функциониране на съхранение лаборатория на стволови клетки?

- Значението е огромно. Представете си че ако една лаборатория има лиценз само за автоложна трансплантация , непозволява пробата да се използва за членове на семейството, за разлика от лабораториите , които имат лиценз и за автоложна и за фамилна алогенна трансплантация. Сертифицирането означава, че лабораторията e подложена на редовни проверки от независими външни органи, които работят в съответствие с конкретните международните стандарти за качество. Това от самосебеси показва тяхната огромна роля. Именно тука е мястото да споменем , че Future Health е първата частна акредитирана банка в Европа.

- Кои са факторите , които са допринесли, Future Health и МЦ Афродита толкова бързо да овладее българския пазар ? / От 5- те регистрирани представители на чужди банки в ИАТ за 2015г. общия брой на съхранени проби от кръв + тъкан от пъпна връв е по-голям в Future Health от останалите четири представителства./

- Тук трябва да разделя разликите на две групи.

Едната е начин на работа на лабораториите на Future Health. Изключително качество, лицензи и сертификати , както и награди и признания.

Другата част сме ние от МЦ Афродита. Нашите медицински специалистите ,се обучават и практикуват всекидневно. Не медицинския персонал е фокусиран да информира максимално нашите клиенте. Въпреки факта че нашето сътрудничество с английските ни партньори ,ни превърна в абсолютен лидер на българския пазар, ние всеки ден се стремим да анализираме , да обучаваме и да държим на етичните принципи , с които процедираме от самото начало.

" }-->

Коментари