Публикация

В „Сити Клиник Бургас“ се прави медицина на световно ниво

В "Сити Клиник" -Бургас ще се открие специализиран кабинет за доплерова сонография


В единствената болница за кардиохирургия и кардиология за Югоизточна България „ Сити Клиник Бургас“ ще бъде открит специализиран кабинет за доплерова сонография- продължение на политиката на болницата за профилактика и откриване на леките форми на мозъчносъдовата болест преди развитието на мозъчен инсулт.

През пролеттана миналата година десетки пациенти преминаха през безплатни прегледи на скенер и бе сформирана прицелна група от болни, застрашени от инсулт, преживели такъв, или страдащи от мозъчносъдова болест.

Скрининговите данни ще служат за изходна точка в профилактиката на това социално значимо заболяване-важна задача пред специалистите от кардиохирургичната болница.

Мозъчният инсулт често води до смърт или до тежка инвалидизация на болния, струваща много средства и грижи на близките, държавата, социалните служби и причиняваща мъки и страдания на болните.
Специалистите в отделението по инвазивна кардиология в Сити Клиник Бургас, прилагат високоспециализиран метод за предотвратяване и лечение на мозъчен инсулт, наречен каротидно стентиране, при който се извършва отпушване на сънните (каротидни) артерии през артерията на крака.

Методът е приложим при стеснение на вътрешната каротидна артерия, по-голямо от 75% и при наличие на симптоми, свързани с това стеснение - транзиторни исхемични атаки или предходни мозъчни инсулти.
„Каротидното стентиране е златен метод за лечение на каротидни стенози, в пъти по-не рисков и щадящ от оперативното лечение”- казваинвазивният кардиолог д-р Контева.

„Резултатите при стентиране на каротидните артерии са почти еднакви с резултатите от оперативното лечение (каротидна ендартеректомия). Методът, който прилагаме в нашата болница е много по-нетравмиращ и по-малко инвазивен за пациентите с него няма необходимост от постоперативна рехабилитация.“

Лечението на наличните промени в съдовете след инсулт, с цел предотвратяване на нов инцидент, който обикновено е по-тежък и нерядко фатален е другото направление, в което влагат усилия инвазивните кардиолози.

„В Сити Клиник Бургас сме в час с последните новости, както професионално, така и технически”- казва управителят д- р Мариана Контева. „Няма инвазивен конгрес, или курс, който да не сме посетили с колегите ми. Медицинската апаратура в кардиоболницата е на световно ниво, но най-важни са специалистите, които имат знанията и уменията да работят с нея. В инвазивната кардиология нещата се случват буквално за часове, тъй като това са най-авангардните методи на лечение.
Интересът към тях е много голям, защото са по-щадящи, много ефикасни и болният бързо се връща на работа и в семейна среда.
Бургазлии трябва да са уверени, че в Бургас правим медицина, неотстъпваща по нищо на най-големите кардиологични болници в страната и света”- подчертава д-р Контева.

.

Коментари