Публикация

НОВА РУБРИКА НА САЙТА НА НЗОК ПОДПОМАГА РАЗБИРАНЕТО ЗА РЕФОРМАТА

Националната здравноосигурителна каса открива нова рубрика на сайта си


Националната здравноосигурителна каса открива нова рубрика на сайта си – www.nhif.bg, под наслов „Гореща точка“. За да осигури още по-пълна прозрачност в своята работа, институцията ще публикува в тази рубрика мнения, които са в противовес на вижданията на истинституцията по различните аспекти на здравната реформа, касаещи работата на касата и ще представи на широката общественост своите аргументи в полза на извършваните промени. Целта на това е гражданите да бъдат убедени в полезността за тяхното здраве от въвеждане на промените, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ и аптеките – да получат увереност и спокойствие в своята работа.  

Коментари