Публикация

Защо Иван Петрович Павлов напусна родния Рязан

Как Иван Петрович Павлов не стана нито духовник, нито правист


Създателят на съвременната теория за висшата нервна дейност и условните и безусловните рефлекси - Иван Петрович Павлов е роден в град Рязан, Русия в семейството на свещенослужител на Руската православна църква. Поради това е съвсем естествено, че завършва Рязанското духовно училище и продължава образованието си в Рязанската духовна семинария. Тук през последната година на своето следване Павлов се запознава с труда на Сеченов „Рефлекси на главния мозък“. Книгата дотолкова впечатлява младия учен, че той напуска семинарията и заминава за столицата Санкт Петербург.

За негово нещастие, според тогава действащия закон, семинаристите нямат право да следват естествени науки и Павлов е принуден да се запише в юридическия факултет.

Това решение се оказва ключово за последващото развитие на бъдещия учен. Първото нещо, което осъзнава като бъдещ юрист е своя променен правен статус – вече не е семинарист, а студент в светски университет и след само седемнадесет дни скъсва с правото и става студент по физиология.

" }-->

Коментари