Публикация

СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров" с тема на международнен конгрес IBC-SOFIA 2016

Студентите-кръжочници по паразитология Мария Динкова, Деана Еджиева и Александър Мирчев представиха болницата с темата си и спечелиха 2-ро място.


Студентите-кръжочници по паразитология Мария Динкова, Деяна Еджиева и Александър Мирчев представиха болницата с темата си A retrospective cohort study of malaria cases in Bulgaria: clinical presentation and diagnosis using immunochromatographic tests и спечелиха 2-ро място.

Коментари