Публикация

СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров" с 2-ро място на международен конгрес

Студентите-кръжочници по паразитология Мария Динкова, Деяна Еджиева и Александър Мирчев представиха болницата на конгрса IBC-SOFIA 2016 и спечелиха 2-ро място.


Студентите-кръжочници по паразитология Мария Динкова, Деяна Еджиева и Александър Мирчев представиха болницата с темата си A retrospective cohort study of malaria cases in Bulgaria: clinical presentation and diagnosis using immunochromatographic tests на международния конгрес по биомедицина в София и спечелиха 2-ро място.

" }-->

Прикачени файлове

A retrospective cohort study of ma...

Коментари