Публикация

Съборът на БЛС: Проектът за Национална здравна карта е е медицински и юридически неадекватен

Една голяма част от медицинските стандарти са предмет на съдебно обжалване и не се приемат като адекватни от медицинските среди, се казва още в декларация от събора


Извънредният 64-и събор на БЛС гласува против подписването на НРД 2016 г. По-рано от НЗОК изпратиха съобщение, че цените и обемите за дейностите през настоящата година са договорени с ръководството на съсловната организация, но това явно не беше достатъчно за делегатите на събора. „За” гласуваха 10 души, „против” – 265, въздържали се - 15.

След обсъждане в залата на основните причини, довели до вземането на решение за неподписване на НРД-2016, делегатите се обединиха около становището, че трябва да бъде изготвена нарочна ДЕКЛАРАЦИЯ, която да бъде представена пред обществото и медиите. В основата на всички изказвания беше липсата на нормативна яснота, която би довела до порочност НРД, в качеството му на нормативен акт. Беше изтъкнато, че проектът на Здравна карта е юридически и медицински неадекватен, неприемлив за професионалните среди и вече предмет на съдебно оспорване. Бяха посочени и други наредби, обжалвани по съдебен ред, а пръстовият идентификатор беше квалифициран като поредния административен абсурд.

Ето и самата декларация:

"Ние, европейските лекари, работещи в Република България, сме крайно неудовлетворени и тревожни от кризата, в която отчетливо навлиза българското здравеопазване и липсата на каквито и да е индикации за възможността същата да бъде овладяна от ангажираните с това институции. Нормативните неясноти в здравеопазването биха довели до порочност на НРД 2016 г. в качеството му на нормативен акт, със съответните рискове и възможни последствия.

Към настоящия момент няма приета и действаща, като нормативен акт, Национална здравна карта. Проектът на съществуваща такава е медицински и юридически неадекватен, неприемлив за професионалните среди и вече предмет на съдебно оспорване.

Не са приети и обнародвани измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Една голяма част от медицинските стандарти са предмет на съдебно обжалване и не се приемат като адекватни от медицинските среди.

Съдебно обжалван е и друг нормативен акт в сферата на здравеопазването, а именно – Наредбата за проучване удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса.

Предвижданият механизъм за пръстова идентификация на пациентите е поредният административен абсурд.

Всички тези нормативни актове са от съществено значение за урегулиране на взаимоотношенията в сферата на българското здравеопазване. Съгласно Закона за здравното осигуряване следва същите да са приети преди договарянето и подписването на Национален рамков договор за текущата година. Логиката на това законодателно решение следва разбирането, че тези нормативни актове определят правно-нормативна и институционална рамка на НРД и въобще възможността подобен договор да бъде обект на някакво отговорно и обосновано договаряне в интерес на българското общество. Подобен подход на мнимо договаряне и посочените по-горе нормативни неясноти ни убеждават, че българският лекар няма никакви основания да подкрепя подобна политика в здравеопазването.

Поради всичко това, Извънредният събор на БЛС не гласува мандат на членовете на УС за подписване на НРД, независимо от обещанието за подобряване, в последния момент, на финансовите параметри."

Коментари