Публикация

Отворено писмо на общопрактикуващите лекари


В отворено писмо на Националния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) до министъра на финансите Симеон Дянков и до министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев се казва:

Уважаеми господа министри,

Управителният и Националният съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) като лекари и граждани на Република България, сме силно притеснени от липсата на яснота относно бъдещето на системата на здравеопазване и здравно осигуряване.

Свидетели сме на взаимоизключващи се изявления, недобре обмислени законодателни инициативи, формален диалог и силно намален бюджет.
В духа на прозрачност и работа в полза на общия интерес на всички участници в този процес се обръщаме към вас, като настояваме да отговорите публично на поставените въпроси, които касаят и пациенти, и лекари.

1. България е с най-ниска раждаемост и най-висока смъртност в Европейския съюз и е на прага на нова демографска епоха на преобладаващата старост, която ще има колосални социални, икономически и политически последствия.

Около  3,5 млн. българи са деца до 18 години и хора над 60 години. Те ползват средно 3,5 до 6 пъти повече медицински услуги и държавата се грижи за здравното им осигуряване. Защо не приехте държавата да ги осигурява на 8 %, както всички останали граждани?

2. Как ще компенсирате ефектите от чувствително намаления бюджет за здравеопазване? Като забраните на пациента да посети повече от два пъти лекаря, или да лежи повече от веднъж в болница?

 Ще има ли лимити върху направленията, приемането в болница и изследванията? Ще намалите ли и без това ниските стойности на заплащане на медицинската услуга?

3. Какво точно ще включва анонсираното от вас доплащане на медицинската дейност от страна на пациента? Фиксирана такса (като потребителската) или парично компенсиране за сметка на пациента на намаления бюджет?

4. Кое според вас е по-приемливо и поносимо за хората? Да плащат големи суми под формата на доплащане, или да внасят редовно минимални суми, чрез повишаване на здравната вноска?

5. С какво ще се подобри системата, като лишите съсловните организации от възможността да участват в моделирането на системата на здравеопазване?

6. Има ли осигурени достатъчно средства за лечение на онкологичните, психичните и други заболявания, включени в специални програми?

7. Предвидили ли сте баланс на финансовите средства, или ще допуснете лекарствата  да "изядат" парите за медицинските дейности?

8. Каква е идеята ви за решение на 24-часовото разположение при общопрактикуващите лекари? Готови ли сте да финансирате пилотни проекти в тази връзка? Или вашето решение е въвеждането на санкция в ЗЗО?

9. На събора на БЛС заявихте, че ще трябва да се закрият или преобразуват 300 болници. Каква е идеята ви за тази реформа и за професионална реализация на медицинските специалисти, които ще останат без работа в резултат на това действие?

10. Вярвате ли, че предлаганите мерки срещу здравнонеосигурените лица ще бъдат ефективни и ще редуцират до незначителен брой нарушителите на закона?

11. По какъв механизъм ще приложите предвижданите в закона глоби на неявилите се на профилактичен преглед и на имунизация лица, както и на гражданите, които не се осигуряват?

12. Запознати ли сте с реализацията и ефектите от дискутирания и приет от предишното Народно събрание „Закон за училищните лекари”?

13. Кога ще започне и в какви срокове ще приключи заявената от вас дейност по реалното остойностяване на медицинските услуги? В тази връзка - колко реални са цените? Ще има ли финансовата възможност българският пациент да доплаща? Или ще престане да се осигурява задължително?

14. Имате ли готово решение на проблема със спешността? Все още много от процедурите, свързани с лечението по спешност на пациенти в болница или извънболнична помощ не са финансово осигурени и са за сметка на изпълнителите, а процентът на постъпилите по спешност лица е голям и след стартиране на готвените промени ще се увеличава още повече.

15. За 5 години ли ще важи НРД 2010, или ще има два договора - един договор и едни условия?

16. Каква е визията на Министерството на здравеопазването за профилактиката? Какво ще предостави на хората за следващата година чрез НРД и по скринингови програми? Какви ресурси ще са необходими за това и дали са осигурени? Какви са според вас очакваните здравни резултати?

17. Какви конкретни мерки, включително и финансови, бихте предприели за  осигуряване на по-добър достъп до медицинска помощ на хората от т.нар. „неблагоприятни” райони?

18. Мислите ли, че има икономическа логика държавата да се отнася изцяло императивно, като налага условия и ограничава правата на самоуправление на фирми (каквито са лечебните заведения), регистрирани по търговския закон?

19. Не мислите ли, че трябва да се обърне в обратен ред сега съществуващата порочна схема: Министърът на здравеопазването определя пакета медицински дейности, за които НЗОК заплаща. Народното събрание гласува бюджета на НЗОК, обикновено неподплатен с необходимите  средства за неговото осъществяване, което превръща преговорите между съсловните организации и НЗОК  в „преговори с предизвестен край”.

20. Обявените от вас до момента намерения очертават тенденция за смяна на един модел на здравно осигуряване и здравеопазване с друг. Кой е избраният от вас модел?
 

Коментари