Публикация

Студентите по социални дейности реализират проект „Мартеницата – заедно да съхраним традицията” в МУ-Плевен

Инициативата ще даде възможност и на новоприетите чуждестранни студенти да се запознаят с една уникална българска традиция


За поредна година по инициатива на студентите от специалност „Социални дейности” на Медицински колеж към Медицински университет – Плевен е разработен проекта „Мартеницата – заедно да съхраним традицията”. Начинанието има за цел да насърчи креативността на лица с увреждания и да набере средства за провеждане на трудотерапия на тази целева група. Мартениците са изработени съвместно от студенти и потребители на социални и здравни институции: Център за психично здраве към УМБАЛ «Д-р Георги Странски»; защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост - гр. Плевен; Помощно училище „П. Р. Славейков” - гр. Плевен и дневни центърове за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания.

По проекта ще се извършат следните дейности: изработка на мартеници в ателиета „Работилница на Баба Марта”; организиране на изложба-базар и провеждане на терапиите. Инициативата ще даде възможност и на новоприетите чуждестранни студенти да се запознаят с една уникална българска традиция.

С подкрепата на Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов изложбата-базар ще се организира във фоайето на Ректората за периода 29 февруари – 01 март 2016 г. Реализирането на проекта е част от събитията, предшестващи Световния ден на социалната работа и Седмицата на действие (14.03. 2016 г. – 18.03.2016 г.).

Коментари