Публикация

Здраве на населението в света

Часът е 12 на обяд – 20 февруари 2015 г. Населението на света е вече 7.3 милиарда. Така е според електронния калкулатор на Фонда за развитие на населението на ООН (UNFPA).


Настоящата книга е един амбициозен проект на Факултета по Обществено здраве при МУ – София. Ние като изследователи от различни направления на общественото здраве – демография, епидемиология, занимаващи се със здравна политика и мениджмънт, клиницисти работещи със социално значими заболявания, си поставихме за цел да анализираме и оценим здравето на хората в света в началото на 21 век.

Настоящото издание е структурирано съобразно основните методи, чрез които се изучава здравето на популационно ниво. Използвани са в детайли индикаторите за демографско развитие и тези за заболеваемостта на населението. Представени са и здравните системи в различните региони на света, които са един от основните фактори, влияещи върху здравето на населението.

Коментари