Публикация

МУ-Варна стартира програма за идентифициране на високо рискови семейства за диабет тип 2

Даден бе стартът за България на програма Feel4Diabetes


МУ-Варна стартира програма за идентифициране на високо рискови семейства за диабет тип 2

Днес в Медицински университет – Варна бе даден стартът за България на програма Feel4Diabetes, което означава: „Семейства от цяла Европа, спазващи здравословен начин на живот с цел превенция на диабета". Програмата е подкрепена от Европейската комисия и цели да създаде, приложи и оцени базираща се на доказателствата и потенциално икономически ефективна и мащабна интервенционална програма за превенция на тип 2 захарен диабет в цяла Европа, насочена основно към семейства от уязвими групи. В програмата участват общо 10 партньори – научни колективи от Атина, Гърция (координатор), Хелзинки, Гент, Дрезден, Сарагоса, Дебрецен, както и Световната диабетна федерация (IDF). В България участва МУ-Варна с главен изследовател проф. Виолета Йотова, както и екип от Медицински университет – София под ръководството на проф. Цветалина Танкова.

Feel4Diabetes ще продължи до 2019 г., като в морската столица са предвидени редица мероприятия, които ще се организират от Медицинския университет с подкрепата на Община Варна и РИО-Варна и в тях ще се включат 1500 деца от началните класове на варненските училища, съобщи проф. Йотова. На срещата присъстваха още проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор "Международно сътрудничество, акредитация и качество" в МУ-Варна, Венцислава Генова - началник на Регионален инспекторат по образованието, Нели Вълева - началник отдел "Детско и училищно здравеопазване", доц. Антония Цветкова - председател на комисията по „Здравеопазване", и Славчо Славов – председател на Комисията по наука и образование в Община Варна.

Основните цели на проекта Feel4Diabetes са да се идентифицират общностите с уязвими групи в рамките на шест европейски страни (две развити икономически – Финландия и Белгия, две в условия на преход – Гърция и Испания, и две с нисък/среден доход – България и Унгария), да се разработи, приложи и оцени евтина и приложима в условия на среда с ниски ресурси, базирана на училищата и общността интервенция, целяща създаване на подкрепяща социална и физическа среда и насърчаваща промени към здравословен начин на живот за децата и техните семейства и да се идентифицират високо рискови за диабет тип 2 семейства в рамките на тези общности. Предвидени са и извънучилищни обучителни сесии за здравословен начин на живот, които са насочени и към децата, и към родителите едновременно. „Насърчаването на здравословно поведение и начин на живот е по-ефективно, когато към семейството се подхожда като цяло. Такъв подход е по-рентабилен, тъй като едновременно се акцентира върху три поколения", коментира още проф. Йотова.


Тип 2 захарен диабет е сред основните „убийци" на 21 век. Освен че над 387 милиона боледуват днес, а прогнозата е за над 600 млн болни през 2035 г., появата на диабета във все по-млада възраст създава нови предизвикателства през здравните системи в целия свят. Все по-увеличаващото се затлъстяване и обездвижване водят до порочен кръг с напредващо увеличение в броя на заболелите. У нас над 520 000 души боледуват от диабет, още 120 000 са все още недиагностицирани, като голям процент годишно се инвалидизират. Все още поради присъщите му усложнения диабетът съкращава живота средно с около 15 години. Всичко това логично води до извода, че превенцията и отлагането във времето на началото на диабета биха имали неимоверно висок медицински, социален и икономически ефект. Именно това е причината Европейската комисия да насърчава проекти като нашия.

Коментари