Публикация

Вашият дневник за контрол на епилепсията

Този дневник ще ви помогне да отбелязвате Вашето лечение, Вашите пристъпи, в случай че имате, Вашето състояние, Вашите странични реакции всеки месец


За по добра проследимост на заболяването, в помощ на лекуващия лекар и на вас самите е удачно вие или близък до вас човек да водите стриктно своя дневник за контрол на епилепсията. За тази цел:

С помощта на Вашия лекар определете кой вид пристъп с кой символ ще се отбелязва

Помолете Вашия лекар да попълни полето с медикаментите които вземате, дозите и схемата

В случай, че получавате пристъпи, попълнете със съответния знак вида на пристъпа, точния ден, час и продължителност

Не пропускайте да отбележите емоционалното си състояние за деня, със съответния символ

Отбелязвайте страничните реакции на лекарствената терапия, ако има такива

В графата "Бележки" запишете някои факти, които смятате за важни и са свързани със заболяването: например провокиращи фактори, особеност на пристъпа, някои факти свързани със семейството, с работата и др.

Изтеглете Вашия дневник от прикачения файл

Прикачени файлове

Дневник за контрол на епилепсията.xls

Коментари