Публикация

Сдружението на джипитата критикува проекта на МЗ за достъп до медицинска помощ

В прикачени файл можете да видите всички коментари и предложения по въведените в Проекта промени


Представеният за обществено обсъждане проект за достъп до медицинска помощ е поредният документ, преобладаващата част от чието съдържание не съответства на посочените в доклада към него мотиви, причини, основна цел и очаквани резултати, а друга е излишна „козметична“ словесна корекция. Това се казва в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, изпратено до МЗ, парламента и медиите. 

В прикачени файл можете да видите всички коментари и предложения по въведените в Проекта промени. Предложените от МЗ нови текстове са маркирани в жълто, тези, които НСОПЛБ предлага да отпаднат са зачертани, а за някои текстове се дава изцяло ново предложение, сравнено с предлагания в Проекта текст. 

Прикачени файлове

Становище на НСОПЛБ

Коментари