Публикация

Сдружението на джипитата критикува проекта на МЗ за достъп до медицинска помощ

Сдружението на джипитата критикува проекта на МЗ за достъп до медицинска помощ

Представеният за обществено обсъждане проект за достъп до медицинска помощ е поредният документ, преобладаващата част от чието съдържание не съответства на посочените в доклада към него мотиви, причини, основна цел и очаквани резултати, а друга е излишна „козметична“ словесна корекция. Това се казва в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, изпратено до МЗ, парламента и медиите. 

В прикачени файл можете да видите всички коментари и предложения по въведените в Проекта промени. Предложените от МЗ нови текстове са маркирани в жълто, тези, които НСОПЛБ предлага да отпаднат са зачертани, а за някои текстове се дава изцяло ново предложение, сравнено с предлагания в Проекта текст. 

Коментари