Публикация

VII Симпозиум по ендоурология и минимално инвазивна хирургия

За първи път ще се проведе и “1st SEGUR Workshop on Urolithiasis” - международен образователен проект за теоретично и практическо обучение, посветен на съвременните методи за диагностика, лечение и метафилактика на уролитиазата


На 1 и 2 април 2016 година в хотел “Хилтън”, София, България ще се проведе 7-ми Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” и “1-ви SEGUR Workshop on Urolithiasis”.

Симпозумът е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА, Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия. Научната програма има за цел да представи пред участниците съвременните тенденции при диагностиката и лечението на урологичните заболявания с методите на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия

За първи път в рамките на 7-мия Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” ще се проведе и “1st SEGUR Workshop on Urolithiasis” - международен образователен проект за теоретично и практическо обучение, организиран от South-Eastern Group for Urolithiasis Research (SEGUR) ипосветен на съвременните методи за диагностика, лечение и метафилактика на уролитиазата.

Научно-практическата програма в двата дни на симпозиума включва State-of-the-art лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии с демонстрация в реално време на съвременни минимално-инвазивни ендоурологични методи за диагностика и лечение камъни в бъбрека и уретера, “Hands-on-training” сесии, проведени на съвременни тренажори и под ръководството на опитни оператори, модерирана постерна и видео сесия, дискусия върху реални клинични случаи.

По време на симпозиума ще бъде организирана и медицинска изложба, която дава възможност фирмите участници да предоставят на уролози и медицински специалисти актуална и полезна информация за предлаганите от тях апаратура, инструменти, консумативи и медикаменти.

За първи път за всички колеги, които няма да имат възможност да участват лично в симпозиума, ще осигурим възможност за директен достъп до конферентната зала чрез своя компютър, лаптоп, таблет или смартфон, независимо къде се намират. В реално време през интернет сайта на симпозиума, те ще могат да изслушат лекциите, да наблюдават видеопрезентациите и демонстративните операции.

Повече информация за организацията на симпозиума можете да получите от оригиналния интернет сайт на адрес: www.urolithiasis.endourology.bg

От Организационния Комитет

Коментари