Публикация

МЗ променя законодателството, за да спре спекулации около основния и допълнителния пакет

Министерството на здравеопазването предлага промяна в Закона за здравното осигуряване, за да спре твърдения, че листите на чакащите ще доведат до дискриминация на пациентите и влошаване на тяхното здраве.


През последните месеци има неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета на здравни дейности на основен и допълнителен ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение и до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние, а също така до дискриминация по признак „болест“. Това се казва в доклад на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов към проект за изменение на Закона за здравното осигуряване. Документът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването В него се отбелязва, че въпросните „спекулации“ трябва да бъдат пресечени.

С промяната от МЗ уточняват, че пакетите медицинската помощ, закупвана от Националната здравноосигурителна каса, се определят в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. В доклада на министъра се отбелязва, че именно тези принципи стоят в основата на лечението на пациентите. Според него медицинското обслужване трябва да бъде организирано по начин, който създава ясни механизми за определяне на момента на лечение.

„Считам, че в резултат от предложената законова промяна ще бъде заявена още по-ясно политиката на правителството за постигане на ефективност и предвидимост на разходитена Националнатаздравноосигурителнакаса, базирани на медицинска целесъобразност“, се казва в доклада на д-р Москов.

Коментари

Всички чакаме разумни решения.