Публикация

Пета Национална Конференция по Онкологична Фармация, 26 – 28 Февруари 2016г., Пловдив

Българското сдружение за онкологична фармация организира своята годишна конференция с международно участие.


За поредна година Българското сдружение за онкологична фармация организира своята годишна конференция. Участие взеха почти всички онкологични фармацевти в страната. Основни акценти на срещата бяха промените в нормативната уредба, свързани със новите стандарти за работа с цитостатици – приготвяне, безопасност, съхранение и унищожение на цитостатични отпадъци. Разбира се беше отделено подобаващо внимание и на новостите в онкологията – медикаменти, схеми на лечение, пробивна болка и др. 

Конференцията беше открита от Магистър- фармацевт Антон Краев, председател на Сдружението. Той поздрави присъстващите и приветства поканените лектори.

Сериозен интерес предизвика презентацията на д-р Красимир Койнов от МБАЛ „Сердика“, гр. София на тема “Приложение на Armisarte® в онкологията“. Armisarte® (Pemetrexed) на Actavis ще улесни клиничните фармацевти и медицинските сестри в приготвянето на цитостатичния разтвор, защото се произвежда като концентрат за разреждане, за разлика от всички останали, които изискват още един допълнителен етап при приготвянето – разтваряне. Armisarte® (Pemetrexed) на Actavis ще даде възможност на онколозите прецизно да определят дозата, защото Armisarte® (Pemetrexed) съществува в две концентрации: 500 и 1000 mg. Възможността за прецизиране на дозата позволява на болницата да се предпази от излишно разхищение на приготвен вече разтвор.

Магистър-фармацевт Ирена Кръстева, Управител болнична аптека към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен представи резюме от „9th Masterclass in Oncology Pharmacy“, който се проведе миналата година в Страсбург на тема „Европейски стандарти за работа с цитостачни отпадъци“.

В Конференцията специално участие взе Магистър фармацевт Ирена Нетикова, Чехия. Тя сподели с колегите си от България своя опит относно възможностите, които съществуват в една онкологична болница за синергия между аптека и отделение, както и ролята на познанията, притежавани от клиничния фармацевт.

Не липсваше и изложбена част, която даде възможност на фармацевтите да получат актуална информация за нови медикаменти, възможности за лечение и медицински консумативи. Проведоха се оживени професионални дискусии.

" }-->

Коментари