Публикация

Правителството одобри Наредбата за критериите, по които НЗОК ще сключва договор с болниците

Министерски съвет прие Наредба за критериите за избор на болници, с които НЗОК ще сключва договори в случаите когато има надвишаване на броя на леглата, определени в Националната здравна карта.


Министерски съвет прие Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договори. Това съобщиха от пресцентъра на правителството. Документът е разработен във връзка с изискванията на Закона за лечебните заведения по отношение на механизмите за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, според потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване.

С наредбата се определят критериите, по който ще се извършва изборът на лечебни заведения, с които НЗОК ще сключва договор, в случаите когато броят на болничните легла по видове (за активно лечение, продължаващо лечение и рехабилитация) и по съответни медицински дейности в дадена област надвишават определените от Националната здравна карта потребности.

Изборът на лечебни заведения ще се извършва по отношение на дейности в обхвата на основния и допълнителния пакет здравни дейности.

Определените критерии включват:

  • своевременност и непрекъснатост;
  • комплексност;
  • обем и сложност;
  • качество на диагностично-лечебните дейности;
  • удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги.

Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури при равни други условия.

За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадена област.

Коментари