Публикация

В Долна Митрополия ще оборудват педиатричен кабинет по проект


В проектът "Нека по-добре да защитим и да се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав" на Асоциацията на Дунавските общини ще участва и община Долна Митрополия.

Инициативата се спонсорира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

По линия на проекта ще бъде ремонтиран, обзаведен и оборудван детски медицински кабинет в сградата на "Медицински център I -  Долна Митрополия", на обща стойност 18 000 лв.

От тях 12 169 лв. са за оборудване и обзавеждане, а 5 834 лв - за строително ремонтни работи. Общината ще участва с 15 % от стойността на проекта.

Коментари