Публикация

Медицински университет – Варна създаде свой Репозиториум

Това е научно-изследователски портал с отворен достъп до научната продукция на университета


Медицински университет – Варна създаде свой Репозиториум

Медицински университет – Варна постави началото на свой Репозиториум. Това е научно-изследователски портал с отворен достъп до научната продукция на университета. Официалното му название е Академичен архив на МУ-Варна или Medical Academic Repository.

По същността си Репозиториумът е вид електронен архив и представлява отворено електронно пространство, което осигурява дълготрайно съхранение на документи и съдейства за разпространение на научните резултати в интернет. Към момента в Академичния архив на МУ-Варна има качени над сто автореферата на дисертации, всеки от които е придружен от резюмета на български и английски език, както и един онлайн учебник. По вид нашият архив е институционален репозиториум с открит достъп.

Репозиториумите с открит достъп (ОА – open access) са важен компонент от глобалната изследователска инфраструктура. Идеята за отворен достъп до публикации и резултати е водещ принцип и в европейската програма Хоризонт 2020 с цел по-високи научни резултати, по-голяма ефективност, видимост и иновация.Ключов в новата репозиторна инфраструктура в световен мащаб е порталът DART Europe (Digital Access to Research Theses - Europe). Нашият репозиториум вече е листван в DART Europe, създаден под егидата на LIBER (Асоциация на европейските научноизследователски библиотеки). Можете да видите вашия труд и през DART Europe.

Предимството да сме част от него е, че материалите, качени там, ще бъдат откривани на по-предни позиции при търсене чрез Google , Google Наука, Yahoo, а също и в сайтове като Researchgate или LinkedIn. Така вероятността те да бъдат разглеждани и цитирани расте.

Институционалните репозиториуми съдържат разнообразен набор от материали, които отразяват интелектуалното богатство на институцията. Така се осигурява не само по-висока видимост и възможността те да бъдат цитирани точно и недвусмислено, но се гарантира достъпност и дългосрочно архивиране. Допълнителен ефект от отворения достъп до продукцията на Университета е общата визия за научната му дейност, стандарт и престиж.

Линкове към индивидуалните публикации в Академичен архив на МУ-Варна, скоро ще бъдат присъединени към Вашите профили на страницата на Университета.

Коментари