Публикация

Четвърта национална студентска сесия ,,Здравните грижи през 21век - тенденции и перспективи‘’

Студентската сесия с международно участие ще се състои на 24.03 и 25.03.2016 г. в Медицински университет - Плевен


Студентската сесия с международно участие ще се състои на 24.03 и 25.03.2016 г. в Медицински университет-Плевен.

За повече информация тук

Програма на събитието

Заявка за участие

Коментари