Публикация

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ОТ ПЪПНА ВРЪВ И СЪХРАНЕНИЕТО ИМ В FUTURE HEALTH

Първата частна акредитирана банка за стволови клетки и за поредна година по официални данни на Изпълнителна Агенция по Трансплантация банката с най-много съхранени проби в България и за 2015г.


Д-р Емил Филипов е акушер-гинеколог с 36 годишен стаж, Има над 40 публикации в български издания, предимно за Акушерство и гинекология. Провежда обучение на студенти по медицина, има множество специализации. От 2012 е медицински директор на МЦ Афродита и отговаря за дейността на Future Health Biobank в България- Първата частна акредитирана банка в Европа.

- Д-р Филипов, запознайте ни с потенциала на стволовите клетки.

- Стволовите клетки имат забележителния потенциал да се развиват в много различни видове клетки по време на ранното развитие и растеж на тялото. Освен това, при отделни тъкани те функционират като своеобразна вътрешна възстановителна система, делейки се без лимит, за да заместят други клетки.

Стволовите клетки се различават от останалите клетки главно по два признака. Първо, те са неспециализирани клетки, които са способни на размножаване чрез делене, понякога след дълги периоди на бездействие. Второ, при определени физиологични обстоятелства или експериментални условия, те могат да се превърнат в клетки за специфична тъкан или конкретен орган, изпълнявайки съответните функции. Това са и клетки /от кръв и тъкан на пъпната връв/, които съхраняваме в нашата банка Future Health. Те се вземат в момента на раждането на бебето, разбира се след като акушер-гинеколога е изродил бебето и майката е стабилна.

- Какво е важно да знаем за трансплантация на стволови клетки?

- Въпреки че много хора могат да мислят за трансплантацията като средство за замяна на болен орган със здрав, като напримет трансплантациите на сърце или черен дроб, стволовите клетки имат важна и често животоспасяваща роля за лечение на някои заболявания. Трансплантирането на стволови клетки не включва хирургия в смисъла на трансплантирането на органи тъй като процедурата е доста опростена. Но за това пък и предимствата са доста повече.

- Но какво точно представлява процеса на трансплантиране на стволови клетки?

- В общи линии трансплантацията на стволови клетки представлява вливане на здрави клетки, които заменят болните. Ако трансплантацията е успешна, здравите клетки ще се интегрират в тялото и ще предизвикат растежа на повече здрави клетки, които могат да поемат необходимите функции за съответната тъкан. Голяма част от хората, които плащат съответните цени за съхранение на стволови клетки, използват тази услуга като вид гаранция за своето здраве. Също така, това е лечение, което не изисква твърде много и груба инвазия, и по тази причина е предпочитано като терапия пред другите алтернативи. Във Future Health стволовите клетки се съхраняват така, че да може да се използват и за всички членове на семейството, което е много важно условие когато се избира банка, както и финансова част, когато става въпрос за използване на клетките. Ние сме единствената компания в България , която покрива разходите за трансплантация в определени размери.

- Ракът и по-точно левкемията, е важно заболяване за трансплантирането на стволови клетки, какви са предимствата на кръвта от пъпна връв?

- От години в медицината се използват стволовите клетки от костния мозък и периферната кръв , но това е недостатъчна и болезнена процедура. Пациентите заболели от рак се подлагат на химиотерапия, която разрушава раковите клетки, но за нещастие заедно с тях разрушава и здравите. „Младите”, стволови клетки от пъпната връв, които се трансплантират, могат да заменят разрушените здрави клетки с нови и функциониращи, които след това да предоставят на организма червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити, които са така важни за метаболизма, съсирването и имунитета. Допълнителна полза от това лечение е, че ново формираните бели кръвни клетки могат да подобрят имунните функции така, че да унищожат всякакъв останал рак в организма. Успехът вече е доказан в проучванията с трансплантации на стволови клетки за лечение на различни заболявания. Това е добра новина за всички, които имат своя стволова банка за съхранение, защото някои от тежките болести, които могат да бъдат излекувани са Паркинсон, диабет, заболявания на ретината, изгаряния и други. А от друга страна рисковете съпътстващи трансплантирането са малки. По официална статистика 41% от направените трансплантации на стволови клетки са били близко родствени. Това означава, че от съхранените клетки на бебето са се възползвали членове на семейството.

- Да поговорим за съхранението в Future Health -първата частна акредитирана банка в Европа. Какво кара българските семейства да ви предпочитат , пред останалите тъкани банки ( по официални данни на Изпълнителна Агенция по Трансплантация брой съхранени проби кръв тъкан от пъпна връв е по- голям от броя на съхранени проби от всички останали чужди тъкани фамилни банки, взети заедно)?

- В много интервюта и лекции съм казвал , че избора на частна банка е от голямо значение за последващо използване на материала. Future Health е международна компания, която работи в над 65 държави на 5 континента. Ние осигуряваме на нашите клиенти не само съхранение на стволовите клетки , но и отговаряме за тяхното връщане, приемане от трансплантационен център и покриване на разходите за самата процедура в определен размер. За да предлага една компания тези услуги , тя трябва да носи отговорности за правилно обработване, тестване , изследване , транспортиране и приемане . И разбира се тези услуги са доказани във времето , от направените успешни трансплантации на клиенти на Future Health. При избор на банка , семействата трябва да знаят какви процеси на съхранение може да бъдат извършени и какво приложение , само за детето или и за членове на семейството. По- горе споменах, че голям процент от трансплантациите се правят за членове на семейството. Това може да бъде извършено само от компания, която има право да съхранява проби за автоложна и алогенна семейна трансплантация каквато е Future Health. Аз съветвам да се изискват лицензите на банката , да са провери къде отива материала . Ние в Future Health имаме проследяемост на всяка проба, нещо което клиентът може да направи лично по интернет. От момента на вземане до момента на постъпване на пробата за обработка. Именно на тези фактори се дължи и факта че сме банката с най- много съхранени проби в България и за 2015г.

При нас медицинския персонал от Future Health за България са практикуващи и признати доктори и биолози. За разлика от други представители на чужди фамилни банки в България , които за съжаление нямат медицински лица с лекарска практика , при нас в Future Health и МЦ Афродита персоналното обслужване от мотивирана група от специалисти и медици е политика. Future Health не спестява средства за тяхното ежедневно обучение с цел безкомпромисно фирмено качество. 

www.future-health.bg

Прикачени файлове

brochure 1st str..jpg

Коментари