Публикация

Българските евреи построяват болница в София през 1933 г.

Сградата и до днес се ползва като болница, там е Многопрофилната болница за активно лечение "Сердика"


В началото на 20-те години на ХХ век сред ветераните, участвали в трите поредни войни (Балканската и Междусъюзническата войни 1912–1913, Първата световна война 1914–1918), възниква идеята да се увековечи паметта на загиналите по бойните полета другари. През 1924 г. с тази цел се учредява дружество на участвалите във войните евреи.

Известно време се мисли какъв да бъде външният израз на признателността – дали да се построи читалище-паметник или болница. Постепенно везните накланят към откриването на здравно заведение и цялата еврейска общност започва да събира средства.

Построяването на Болницата-паметник в София е една от най-мащабните благотворителни инициативи на еврейската общност в страната, израз на живите чувства на съпричастие, взаимопомощ и сплотеност сред членовете ѝ.

Историята на здравното заведение тясно се преплита с дейността и изявите на няколко от най-активните еврейски столични организации. В този момент на преден план излиза една от най-авторитетните еврейски организации – д-во „Купат Цедака и Бикур Холим“, което се заема с набирането на помощи и с организацията на строежа.

Дружеството за безплатни еврейски трапезарии предоставя свой парцел за болницата. Средствата са събрани от дарения и волни пожертвования на цялата еврейска общност чрез поставянето на кутии в синагогите и други инициативи, а еврейската община отпуска крупна сума за строежа.

Сградата е завършена през 1933 г. (или 1934). Намира се на ул. „Бъкстон“ (дн. „Дамян Груев“). В двора е поставен паметник на загиналите във войните евреи.

Според документацията планът на сградата е дело на архитектите С. Белковски и Й. Данчов. Болничното заведение разполага с 22 стаи и 60 легла, 3 лекарски кабинета, операционна и родилна зала, рентгенов апарат, амбулатории, чакални и кабинети за персонала. Има две отделения – хирургическо, със завеждащ д-р Исак Израел, и акушеро-гинекологично начело с д-р Ив. Иванов.

Прегледите и лечението за бедни граждани на столицата са безплатни. Приемат се не само евреи, а и българи. Според отчетите на болничната управа около 40% от пациентите са бедни.

В първите няколко години д-во „Купат Цедака и Бикур Холим“ се грижи за болницата. Издръжката се осигурява от дарения от еврейската общност, набирани чрез специална акция, от семейни тържества, от кутии, поставяни в синагогата и в болницата, от средства от еврейските общини и дружества, от такси, събирани в медицинското заведение.

За по-доброто ѝ администриране през 1937 г. се учредява специален комитет (кураториум). Според приетия правилник комитетът е автономен в административно и финансово отношение, назначава се от еврейската община и д-во „Купат Цедака и Бикур Холим“. Той поема задълженията на болницата.

На 14 юни 1938 г. се трансформира в д-во „Болница-паметник на падналите за Родината български евреи“. На учредителното събрание присъстват 52 души. Според приетия устав организацията си поставя за цел „да доизгради, издържа, стопанисва и управлява болницата, да лекува нуждаещите се от това граждани от цялата страна срещу заплащане, да лекува безплатно бедните, да подпомага усилията на санитарните власти“.

Дружеството е разтурено съгласно Закона за защита на нацията (1941) и не възобновява дейността си. Болничното заведение продължава да съществува и да лекува болни.

Подобно на останалите имоти на еврейските обществени организации, болницата остава собственост на еврейската община в столицата. Положението остава непроменено и след 9 септември 1944 г. Според справка на МВР от 17 декември 1949 г. болницата е собственост на Консисторията на евреите в България.

В края на 50-те години е подарена на държавата. Десетилетия след това болничното заведение продължава да се ползва като клиника. Първоначално в него се помещава Правителствена болница, а след това – Клиниката по ендокринология на Медицинска академия. От 2011 г. сградата се ползва от Многопрофилната болница за активно лечение "Сердика". С постановление на МС през 1992 г. всички имоти на еврейските организации, включително и болницата, са върнати на Организацията на евреите в България „Шалом“.

Благотворителната дейност на д-во „Купат Цедака и Бикур Холим“е представена в енциклопедията на дарителството "Дарителските фондове и фондации в България 1878 - 1951 г.".

Тази рубрика във Vesti.bg се осъществява по идея и със съдействието на Българския дарителски форум (БДФ), издател на енциклопедията.

Източник: http://www.dfbulgaria.org/


" }-->

Коментари