Публикация

Съдът спря реформата на д-р Москов

Конституционният съд постанови, че разделянето на пакета на дейностите, заплащани от НЗОК, на основен и допълнителен е противоконституционно и не пожела да разгледа дали е нарушение държавата да заплаща само 55% от здравната вноска.


Разделянето на пакета на дейностите, заплащани от НЗОК, на основен и допълнителен е противоконституционно. Това реши на вчерашното си заседание Конституционният съд (КС). Един от мотивите на съдиите е, че определението за разделянето на пакетите е напълно неясно, а това е недопустимо, защото се засягат основни права на гражданите. Според тях критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона, а не в наредба, както е в момента.

Текстът от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който регламентира разделянето на пакетите, бе приет от парламента през лятото на 2015 г. по предложение на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. Идеята на промяната беше в основния пакет да останат заболявания, които са основни причини за смъртност и инвалидизация и лечението им не търпи отлагане. Тяхната терапия трябва да се покрива изцяло от НЗОК. Същевременно в допълнителния пакет попаднаха едва три клинични пътеки - „Оперативни процедури при инконтиненция на урината“, „Хирургични интервенции за затваряне на стома“ и „Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“. Според Министерството на здравеопазването, това са пътеки, при които заболяването и състоянието на пациента предполага само планов прием.

След приемането на промените от Народното събрание 61 депутати от опозицията внесоха жалба в КС срещу тях. Те също така оспориха и текст от ЗЗО, с който се постановява, че от 2016 г. държавата ще внася 55% от здравната вноска за групите граждани, които осигурява. Тази сума трябва да нараства с по 5% всяка година, докато не достигне пълния размер на вноската. Конституционните съдии обаче единодушно отхвърлиха искането на депутатите за установяване на противоконституционност на тази част от закона. 

Коментари