Публикация

Прием на проекти за участие в конкурс „Млади таланти“ до 10 април 2016 г.

Участие в 18-ия Национален конкурс „Млади таланти"


Прием на проекти за участие в конкурс „Млади таланти“ до 10 април 2016 г.

До 10 април 2016 г. в Министерството на образованието и науката могат да се подават проекти за участие в 18-ия Национален конкурс „Млади таланти", който ще се проведе от 26 до 28 април 2016 г. В конкурса могат да участват студенти.
В конкурса могат да участват млади учени с научноизследователски и иновативни проекти в областта на природните и инженерните науки, хуманитарните и социалните науки, здравето и медицинските науки на възраст до 21 години към 30.09.2016 г. Проектите се предават в МОН в електронен вариант.
Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година 28-то европейско състезание ще се проведе от 15 до 20 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Три проекта ще получат право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2016 г. от 9 до 15 юли 2016 г. в гр. Тулуза, Франция. Ежегодно това участие се осъществява чрез съдействието на Фондация „Еврика" - единствен пълноправен член за България в МИЛСЕТ (MILSET) – независима, неполитическа младежка организация с нестопанска цел, която цели развитие на научната култура сред младите хора чрез организирането на научно-технологични програми, научни панаири, научни лагери, конкурси и други дейности. Чрез фондация „Еврика" България получава право на участие във форума на преференциални цени. Два проекта ще бъдат отличени с поощрителни парични награди.

За повече информация

" }-->

Коментари