Публикация

​МУ-Плевен е домакин на Национална среща на АСМБ в България

От 18 до 20 март, в Плeвен ще се проведе Пролетна национална среща на Асоциацията на студентите – медици в България


МУ-Плевен е домакин на Национална среща на АСМБ в България

От 18 до 20 март, в Плeвен ще се проведе Пролетна национална среща на Асоциацията на студентите – медици в България

Националната среща на АСМБ е единен форум, на който студентите ще се запознаят и обменят опит със студенти от шестте медицински факултета в страната. Участниците ще присъстват на лекции, ще научат много за дейността на отделните представителства на Асоциацията, ще участват в забавни и интересни трейнинги, ще работят и обменят идеи в комитетите към АСМБ – „Медицинско образование”, „Репродуктивно здраве и СПИН”, „Обществено здраве”, „Човешки права и мир”, „Професионален и научен обмен”, „Връзки с обществеността” и Председателски комитет.По време на Националната среща ще има отворена среща-дискусия „Бъдещето на АСМБ“, на която всеки един от членовете ни ще има възможност да сподели визията му за развитие на Асоциацията.

Коментари