Публикация

Форум за проблемите и новостите в тъканните банки


От 4 до 6 ноември в Краков (Полша) ще се проведе 18-ият Международен конгрес на Европейската асоциация на тъканните банки.

Участие ще вземат специалисти от всички страни на Европейския съюз, САЩ, Китай, Русия, Австралия, Аржентина, Мексико, Корея, Израел, Украйна и др.

В програмата на форума са включени сесии за регулаторните проблеми и етичните аспекти в областта на тъканното банкиране, качествения контрол, новите направления в клетъчните терапии и тъканното инженерство, ролята на микробиологичните изследвания за предпазване от инфекции.

Ще се проведат и специализирани симпозиуми с акцент върху кожните и сърдечно-съдовите тъканни трансплантации, както и кръгли маси, на които ще се обсъждат интересни донорски случаи и системите за качествен контрол.

Тъканна банка „Остеоцентър-България” ще бъде представена от д-р Р. Хичев, доц. Ж. Мазгалова, д-р В. Калайджиева, д-р С. Георгиев и Н. Бабев, които ще защитят четири постера, посветени на системата за управление на качеството в тъканните банки, на серологичния прескрининг и работата на хирургичния експлантационен екип.

Председателят на УС на Българската асоциация на тъканните банки д-р Румен Хичев ще изнесе презентация на тема: „Оперативен и финансов мениджмънт на тъканните банки”.

Коментари