Публикация

Военномедицинската академия със спешни мерки срещу H1N1


Ръководството на Военномедицинската академия набеляза спешни мерки против възникването и разпространението на грипа A (H1N1), за които ще бъдат информирани всички поделения и медицински звена на Министерството на отбраната и Българската армия.

От ВМА препоръчват всички съмнителни случаи на заболели с грипоподобни симптоми в системата да бъдат насочвани към медицинските пунктове на поделенията или към най-близките инфекциозни отделения в страната.

Всеки пациент с грипоподобни симптоми, преминал през кабинетите на консултативно-приемното отделение или спешните звена на ВМА, трябва да се насочва незабавно за консултация в спешния инфекциозен кабинет, а във военните болници във Варна, Пловдив и Плевен - към разкритите грипни кабинети.

Случаите с респираторни проблеми в Сливенската военна болница задължително да преминават през инфекциозното й отделение.

Персоналът във военномедицинските служби, както и във всички спешни и инфекциозни звена на академията и регионалните й структури, задължително да работи с маски и всекидневно да извършва дезинфекция с хлорни препарати.

Научноприложният център за военна епидемиология и хигиена към ВМА трябва да изготвя всеки ден обобщена информация за преминалите случаи с грипоподобни заболявания в армията.

На отдел „Военна фармация” е разпоредено да осигури готовност за снабдяване с препоръчаните от СЗО препарати – тамифлу и реленца.

Във връзка с предприетите мерки против разпространението на A (H1N1) се прекратяват свижданията във всички структури на Военномедицинската академия в цялата страна – многопрофилните болници в София, Пловдив, Варна и Сливен.

Коментари