Публикация

НЗОК навършва 17 г. от своето създаване

.


На днешния ден (15 март) преди 17 години започна да функционира Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). С нейното създаване със Закона за здравното осигуряване (1998 г.) в България бе възстановен общественият договорен модел, престанал да съществува през 1947 г.

Призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените, касата и до днес се стреми, чрез прилагане на солидарния здравноосигурителен модел, да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи. Създаването на институцията „семеен лекар“ даде възможност на българските медици да престанат да бъдат „здравни работници“. Връщането на договорното начало със съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина и фармацевтите е гаранция за партньорството между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ на всички нива в здравноосигурителната система.

И занапред НЗОК ще посреща новите предизвикателства с достойнство и ще полага усилия, за да търси верните решения, водещи до качествено и достъпно здравеопазване за всеки български пациент.

Коментари