Публикация

​Международно признат експерт ще провежда ежемесечни прегледи в МБАЛ „Св. Марина“ – Плевен

Записвания на телефоните на болницата: 0700 20 006, 064 81 81 и 064 805 666.


Проф. д-р Румен Пандев д.м., експерт с международна известност по заболявания на щитовидната жлеза и ендокринната система, ще провежда ежемесечни прегледи в МБАЛ «Света Марина-Плевен». Първият е на 25 март, петък, от 11 до 16ч.

Записвания на телефоните на болницата: 0700 20 006, 064 81 81 и 064 805 666.

Кой е проф. Румен Пандев:

Проф. Пандев е един от 100 ендокринни хирурзи в Европа с призната специалност по „Ендокринна хиургия” според критериите на Европейския борд по хирургия (Еuropean Board of Surgery, Division of Endocrine Surgery. Има и специалност по Хирургия от ВМА, София.
Единственият български лекар, получил от Папа Бенедикт XVI Благословия (Apostolic Blessing) през 2010 – за медицинската, научна и хуманитарна дейност.
Той е един от учредителите на Европейската асоциация по Ендокринна хирургия, член на нейния Управителен съвет, Председател на съвета на националните делегати и член на Изпълнителното бюро на Асоциацията; председател е на Контролната комисия на Българското хирургично дружество.
Член е на Немската асоциация по ендокринна хирургия (CAEK), на Международната хирургична асоциация (International Society of Surgery-ISS), Международната асоциация по ендокринна хирургия (International Association of Endocrine Surgeons-IAES), на International College of Surgeons.
Завеждащ е на Отделение по Еднодневна хирургия, секция „Ендокринна хирургия“, Университетска Болница „Царица Йоанна- ИСУЛ”, Медицински университет- София
Специализации: има над 20 специализации в Университетски болници в Австрия, Италия и Германия, многобройни публикации в престижни научни издания и редица награди от научни форуми у нас и в чужбина.

Принос на проф. д-р Румен Пандев, д.м. към развитието на българската медицина:

1. Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995г – материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996,
Langenbeck`s Arch of Surgery 2003,
2. Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при Медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с Фамилен Медуларен Карцином, материалът е публикуван в Дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином”2002
3. Въвеждане на Калцитониновия стимулационен тест при болни с Медуларен Тиреоиден Карцином материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997
4. Въвеждане на Еднодневната Тиреоидна Хирургия в България – материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2003,
5. Прилагане на операции на щитовидна жлеза без поставяне на дренаж, за периода (2001 -2007г – 1656 пациенти)
6. Въвеждане в България на Безкръвни Операции на Щитовидната жлеза – Минимално Инвазивната Отворена Тиреоидна Резекция (2002г) и Минимално Инвазивната Видео-Асистирана Тиреоидна Резекция (2005г).
7. Въвеждане в България на Микродисекционната Техника при операции на болни с шийни лимфни метастази от Карцином на щитовидната жлеза. Доц. Пандев представя техниката в Германия /2007/ и Турция /2011/.
Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2007
8. Извършва съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена първата профилактична тиреоидектомия, 13.март.2008г,
в Правителствена Болница „Лозенец”-София
9. /13.март.2008г/, на дете принадлежащо към фамилия с наследствен вариант на Медуларен Тиреоиден Карцином.

Коментари