Публикация

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ПО НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ И НЕВРОСОНОЛОГИЯ (ПРОГРАМА)

Събитието ще се проведе от 18 до 20 март 2016 г. в конгресен център на к.к.Слънчев ден


Петък 18 март 

12.00 – 15.00 Регистрация Лоби на хотел Палас Настаняване Хотел Марина**** 

зала Палас 

15.00 Откриване 

15.10 Магнитно поле и болка Доц. д-р Пламен Божинов дм, дмн, Медицински Университет – Плевен Поля Ламбева, Медицински Университет – Плевен 

15.40 Подготовка на пациент за ТМС Доц. д-р Пламен Божинов дм, дмн, Медицински Университет – Плевен Николина Митева, МЦ „Галилео” Плевен 

16.00 Диагностична и терапевтична ТМС: история на развитието на метода, физиологични аспекти, съвременни насоки Николай Смирнов, Neurosoft Europe 

16.30 Терапевтични протоколи за транскраниална магнитна стимулация и обсъждане на клинични случаи Николай Смирнов, Neurosoft Europe 

17.00 Нови хоризонти на Neurosoft Инж. Иля Лаптев, Илан Медицинска Апаратураки съвети относно организацията на работата в кабинета за ТМС. Николай Смирнов, Neurosoft Europe

20.00 Галавечеря ( ресторант на х-л Палас)

Събота 19 март

зала Палас 

8.30 ЕЕГ при наркоза и коматозни състояния Доц. д-р Пламен Божинов дм, дмн, Медицински Университет – Плевен 

8.50 ЕЕГ при мозъчна смърт Доц. д-р Пламен Божинов дм, дмн, Медицински Университет – Плевен 9.10 ЕЕГ – индикации, ограничения, клинична стойност и нови перспективи Проф. Д-р Стефан Шрайбер, Charité– Медицински Университет – Берлин 

10.00 ЕЕГ - викторина Представяне и обсъждане на интересни случаи Проф. Д-р Стефан Шрайбер, Charité– Медицински Университет – Берлин

10.30 - 10.45 Кафе пауза 

10.45 ЕЕГ биофийдбек Доц. Д-р Ст. Цеков дм, Медицински Университет – Варна 

11.05 Слухови евокирани потенциали в неврологичната практика - рутинно приложение и нови перспективи Д-р Диана Цакова, КПО на ВМА - София 

11.20 Евокираните потенциали- обективен електрофизиологичен маркер за оценка на церебралната функция и проследяване в динамика при неврологични заболявания. Дискусия на клинични случаи Д-р Валентина Игнатова, Клиника по неврология НКБ, София 

11.35 Модерно лечение на болка Доц. д-р Пламен Божинов дм, дмн, Медицински Университет – Плевен

12.20 - 13.00 Обяд

13.00 Особености на автоматичен комплексен анализ на потенциали при иглената ЕМГ Тунелни синдроми Доц. д-р С. Г. Николаев дм, НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Москва 14.00 Болест на Помпе- Диагностични предизвикателства в България. Възможности за подобряването на диагностиката в България Проф. д-р Ивайло Търнев дм, дмн, УМБАЛ „Александровска

Коментари