Публикация

Не се очакват проблеми при лечението на онкоболните

Спазвайки законовите разпоредби, институцията е предоставила на своя сайт за обсъждане Проекта на Решение


Във връзка с изказани в медии мнения на специалисти онколози, свързани с някои промени при лечението на пациентите с онкологични заболявания, залегнали в Проект на Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) 2016 на основание чл.54, ал.9 и чл. 59а, ал.6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), НЗОК информира, че не се очакват проблеми при лечението на пациенти с онкологични заболявания.

През миналата седмица (7-11 март 2016 г.) подуправителят на НЗОК – г-жа Иванка Кръстева, проведе среща с лекари онколози, на която бяха обсъдени техните тревоги. Надзорният съвет е информиран за предмета на срещата.

Спазвайки законовите разпоредби, институцията е предоставила на своя сайт за обсъждане Проекта на Решение и очаква писмените предложения на онколозите, за да бъдат обсъдени на заседание на НС на НЗОК. Можете да видите проекта в прикачения по-долу файл. 

Прикачени файлове

Проект на Решение на НС на НЗОК 2016 на основание чл. 54, ал. 9 и чл.59а, ал.6 от ЗЗО

Коментари