Публикация

ИАЛ планира достъпен за всички онлайн регистър на клиничните изпитвания

Над 150 млн. лв. са инвестициите на фармацевтичната индустрия за клинични изпитвания у нас.


Над 150 млн. лв. са инвестициите на фармацевтичната индустрия за клинични изпитвания у нас за една година, съобщи на семинар доц. Асена Стоименова, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Данните са за 2013 г. Интересът на обществото към тях е голям, затова в стратегическата програма на ИАЛ е залегнал план за създаване на общодостъпна онлайн платформа, където да се публикува подробна информация за всички активни у нас клинични изпитвания.

Вижте презентацията на доц. Стоименова в прикачения по-долу файл.

Тези проучвания са научната основа на фармацевтичната индустрия, защото доказват ефективността на разработваните нови лекарства спрямо плацебо. Събраните доказателства се използват за документацията с цел издаване на разрешение.

Никоя компания няма да инвестира 1 млрд. долара в лекарство, ако регулаторната среда не е съобразена с особеностите на този строго регулиран бранш, какъвто е лекарственият. Важно е нормативната база да не затруднява прекалено изпитванията. Възложителят избира конкретна страна въз основа на това, колко бързо се набират пациенти, каква е квалификацията на медицинските специалисти, оборудването на лечебните заведения.

За самите лекари клиничните изпитвания носят редица ползи. Те придобиват навици за отговорно прилагане на лекарствата съгласно добрите европейски практики. Подобрява се инфраструктурата на самото лечебно заведение, тъй като възложителите често даряват необходимото за проучването оборудване и апаратура. Пациентите пък получават достъп до иновативно лечение или лечение, което не е реимбурсирано. Наблюдават ги ключови специалисти и то не само за периода на изпитването, но и след това.

Изготвена е национална стратегия за клиничните изпитвания, но предстои по-трудната част - да се реши как тя ще бъде приложена на практика. Една от целите е намаляване на административната тежест, да се укрепи ролята на етичните комисии. 

Прикачени файлове

Презентация - доц. Стоименова

Коментари

Благодаря за коментара. Моят въпрос е кои клинични изпитвания в България набират участници за включване, критерии за включване, градове, медицински центрове?

Тихомир Ушев
18 мар 2016 15:46

Какво разбирате под "текущи клинични изследвания"? При епилепсия се прави периодично ЕЕГ, в началото на заболяването - скенер и, ако се наложи, други образни изследвания; след това кръвните показатели се проследяват с оглед промени в кръвната картина, чернодробните и бъбречните маркери заради действието на някои от антиепилептичните медикаменти.

Бихте ли подали актуална към момента информация за текущите клинични изследвания за епилепсия на територията на страната и медицинските заведения към които могат да се обърнат болните с епилепсия ?