Публикация

Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“

Документи за кандидатстване се приемат до 7 април 2016 г. включително


Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“

Стартира приемът на документи за кандидатстване по най-новата стипендиантска програма „Здраве чрез СПА" на Фондация „Св. Св. Константин и Елена". Инициативата има за цел да подпомогне през летния семестър на учебната 2015/2016 година студенти с отличен успех, които са избрали професията на медицински специалисти, чиято бъдеща реализация е работа в центрове за Балнео, СПА, Wellness или Таласотерапии.

Програмата е за бакалаври и магистри, обучаващи се по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология, кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България. Новото в програмата е, че за стипендия вече могат да кандидатстват не само студенти записали редовна форма на обучение, но и задочници.
Изискване към кандидатите е да имат минимално постигнат успех отличен 5.50 от зимния семестър на учебната 2015/2016 година. Необходимо е студентите да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяваща формата на обучение, специалността и успеха от зимния семестър на учебната 2015/2016 година. С предимство ще се ползват кандидати, израстнали под институционална грижа, сираци и полусираци, студенти от социално слаби семейства (с минимален доход на член от семейството под 420 лв.), студенти със степен на инвалидност или др. увреждания, удостоверени чрез документ от ТЕЛК.
За летния семестър на настоящата учебна година Фондацията ще подпомогне двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв.
Документи за кандидатстване се приемат до 7 април 2016 г. включително.

Регламенти Заявление за кандидатстване може да видите тук

Виж още: Прием 2016/2017

" }-->

Коментари