Публикация

Улеснява се закупуването на лекарства при извънредни ситуации


Правителството прие проект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с който се улеснява закупуването на медикаменти със средства от бюджета, извън задължителното здравно осигуряване - в случаи на епидемии, пандемии, наличие на химически или биологични агенти или ядрена радиация.

Министерският съвет въвежда изключение – да бъдат отпускани по лекарско предписание лекарства, необходими за профилактика или лечение, дори когато не са включени в Позитивния лекарствен списък, съобщи правителствената информационна служба.

 

Коментари