Публикация

За година и половина министърът е направил една голяма нула

Всички нормативни актове, изготвени от екипа на д-р Москов или са паднали в съда или не могат да се приложат.


Обявяването на разделянето на заплащания от НЗОК пакет на медицински дейности на основен и допълнителен за противоконституционно се очакваше. Това се случи защото Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) даваше възможности за много голямо лавиране и много голяма административна свобода за създаването на тези пакети. Ето защо Конституционният съд го отмени. Това очевидно беше предизвестено, защото на сайта на Министерството на здравеопазването се появи законопроект за промяна. Той обаче е по-скоро една поредица от словосъчетания, които нищо не променят и нищо от това не био станало по-конституционно.

След като членът от ЗЗО за разделянето на пакетите вече е отменен нормативната база на вече излязлата Наредба 11 също се отменя. От тук нататък според тълкование на Конституционния съд от 1995 г. остава да важи старият член от закона с предишната подзаконова нормативна уредба – т.е. Наредба 40.

В момента обаче има подготвена и пусната за обществено обсъждане нова наредба, която трябва да замести Наредба 40. В нея има една минимална, но съществена промяна – всичко е в един основен пакет, т.е. няма допълнителен. Това е някакъв начин да се подмени Наредба 40, но има риск някой да я обжалва в Административния съд.

Възможно е отново да се опита да се създадат два пакета, но за да не падне отново всичко това в конституционния съд е редно да се регламентират критериите за тях. За да се избегне в последствие административен лобизъм и постоянни промени в двата пакета, мотивирани или не, това трябва да е регламентирано от парламента в ЗЗО.

Прави впечатление, че има поредица от решения на Административния и Конституционния съд, с които се установи, че всички нормативни актове на екипа на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов са или паднали, обжалват се, или не могат да се приложат. Ето защо мога да кажа, че д-р Москов за година и половина е направил една голяма нула, чрез един нормативен хаос на цялата система. Този хаос даже се изрази на Събора на БЛС, където почти единодушно беше отхвърлено подписването на Националния рамков договор за 2016 г. Там беше приета декларация, която ясно подчертава несъгласие на лекарите с политиката на д-р Москов. 

Коментари