Публикация

Националната комисия прие окончателен вариант на здравната карта

Националната комисия прие окончателно Националната здравна карта, която ще бъде разгледана следващата седмица от Министерски съвет.


С 11 гласа за и 2 против днес Националната комисия прие окончателно Националната здравна карта. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

В периода, в който проектът на картата беше подложен на публично обсъждане в комисията са постъпили около 150 предложения за промени. От тях комисията е приела 71 и ги е отразила в пълния им вид в окончателния вариант на документа. 33 предложения са приети частично, а 35 не са разглеждани, защото се отнасят до съдържанието на областните здравни карти, които са извън компетентността на Националната комисия.

Следващата седмица здравната карта ще бъде разгледана на заседание на Министерски съвет. Ако бъде одобрена, след публикуването й в Държавен вестник тя ще стане задължителна част от методиката, по която НЗОК ще сключва индивидуалните си договори с отделните лечебни заведени и ще закупува медицински дейности.

По закон промяна в картата ще може да се инициира по всяко време, като се внесе в Националната комисия аргументирано искане за това.

" }-->

Коментари