Публикация

Откриване на новата ултрамодерна Клиника по урология (ВИДЕО)

Медицинска апаратура за предоставяне на високотехнологични здравни услуги в областта на онкологията е доставена и въведена в експлоатация в почти всички клиники.


Нова ултрамодерна Клиника по урология отвори врати в Специализираната болница за активно лечение на онкологичните заболявания (СБАЛО). Събитието съвпадна със Световния ден за борба с рака - 4 февруари 2016 година. 

Проектът за модернизация на лечебното заведение по инициативата JESSICA е на стойност 4 233 630 лв.  и включва финансиране на дейности, свързани с подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура в СБАЛО – ЕАД, гр. София с цел осигуряване на високотехнологично лечение на хора с онкологични заболявания. Медицинска апаратура за предоставяне на високотехнологични здравни услуги в областта на онкологията е доставена и въведена в експлоатация в почти всички клиники:

  • дигитален мамограф със стереотаксическа биопсия; 
  • апаратура за ендоскопска и лапароскопска хирургия; 
  • анестезиологични апарати;
  • ново операционно обзавеждане; 
  • газов стерилизатор; 
  • модерна апаратура за клинична, микробиологична и патологична лаборатории.

Разширена и модернизирана е Клиниката по урология чрез извършване на ремонтни дейности и закупуване на нова медицинска апаратура, като по този начин се създаде подходяща инфраструктура и условия за диагностика и лечение на онкологични заболявания в областта на урологията.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика СБАЛО СБАЛ по онкология Национална онкологична болница Клиника урология

Коментари