Публикация

Диабетът е все по-труден за разпознаване


Ранното диагностициране на диабета е все още трудно. Твърде висок е процентът на хората, които търсят лекарска помощ след като вече са стигнали до състояние на кетоацидоза, заяви доц. Виолета Йотова, ендокринолог във варненската Университетска болница „Света Марина”.

По думите й, докато през 70-те години навременни мерки са предприемали 40 % от хората, то днес го правят едва 22 на сто.

Ето защо доц. Йотова е категорична, че информираността на обществото за това социално значимо заболяване трябва да се повиши.

По този повод в болницата започва обучение, чрез което специалисти ще запознават подробно със симптомите на заболяването, ще дават полезни съвети как да се контролира кръвната захар и още много важни за всекидневието на диабетика правила. 

Лекциите ще бъдат водени от лекари и медицински сестри на 10 и 12 ноември от 13:00 до 15:00 часа.

Доц. Виолета Йотова допълни, че вероятно след около 2 години на пазара ще се появи противодиабетна ваксина, която качествено ще промени не само живота на болните, но и начина на лечение. Препаратът ще се прилага върху пациенти в начална форма на заболяването.

Коментари