Публикация

Посетете Дни на отворените врати в МУ-Варна

На 25 и 26 март четирите факултета към университета ще осигурят достъп на желаещите да разгледат учебните бази на МУ-Варна


Посетете Дни на отворените врати в МУ-Варна

За трета поредна година Медицински университет - Варна ще отвори врати за бъдещите кандидат-студенти, техните родители и гражданите на морската столица. Всички, които се интересуват от възможностите за обучение и искат предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация могат да посетят общоуниверситетските Дни на отворени врати. На 25 и 26 март четирите факултета към университета – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, както и Медицинският колеж ще осигурят достъп на желаещите да разгледат учебните бази на МУ-Варна.

Представители на университета ще отговорят на запитванията на бъдещите студенти, ще им помогнат с подаването на документи за участие в предварителните изпити и ще ги консултират при избора им на специалност.

По време на събитието посетителите ще имат възможност да:

  • влязат в ролята на здравни специалисти;
  • видят 3D анатомия на човека, демонстрации на живо;
  • проведат микроскопски наблюдения и лабораторни експерименти;
  • наблюдават електронно обучение във виртуална класна стая;
  • разгледат една от най-богатите в страната музейна сбирка по анатомия;
  • надникнат във високотехнологичната ни лаборатория „3D технологии в денталната медицина";
  • се срещнат с нашите студенти, които ще разкажат за студентския живот;
  • разгледат спортната ни база, където студентите развиват своите таланти;
  • научат как се приготвят лекарства и какви са лечебните свойства на растенията;
  • изпитат ефекта на модерни козметични процедури, предложени от наши студенти, и още много други.

Програмата на събитието вижте тук.

Виж още:Прием 2016/2017

Коментари