Публикация

По-ниски цени за електроенергия за всички структури на МУ-Варна

Медицински университет - Варна постигна намаление на общата цена с 22% за всички структури


По-ниски цени за електроенергия за всички структури на МУ-Варна

След успешното излизане на свободния пазар за електрическа енергия Медицински университет - Варна постигна намаление на общата цена с 22% за всички структури и единна ставка за консумация на дневна и нощна енергия.

Договорените по-ниски цени се отнасят както за всички сгради на Университета, така и за Студентските общежития и столове. Вследствие на това всички студенти, настанени в общежитие на МУ-Варна, ще заплащат по-ниски месечни суми за консумираната електроенергия. Очаква се само за 1 година да бъде реализирана икономия в рамките на около 120 000лв., като тези средства ще бъдат инвестирани в нови модерни технологии за обучението на студентите.

Коментари