Публикация

Стартира курс по ВСД „Трансплантация на стволови клетки“ в МУ-Варна

Първата лекция на тема „Biology of hematopoietic stem cells & introduction to HSCT" ще бъде изнесена от ръководителя на курса проф. Игор Резник на 31 март от 14.00 ч. в зала 501 в УМБАЛ „Св. Марина"


Стартира курс по ВСД „Трансплантация на стволови клетки“ в МУ-Варна

Медицински университет – Варна организира обучителен курс по ВСД „Трансплантация на стволови клетки", който ще включва общо 20 лекции, разпределени в периода между 31 март и 24 юни 2016 г.
Първата лекция на тема „Biology of hematopoietic stem cells & introduction to HSCT" ще бъде изнесена от ръководителя на курса проф. Игор Резник на 31 март от 14.00 ч. в зала 501 в УМБАЛ „Св. Марина". След приключване на лекцията ще бъде представена цялата програма на обучението, както и допълнителни разяснения, свързани с кандидатстването за курса и условията за сертифициране. Курсът е предназначен за лица с призната специалност по вътрешни болести, педиатрия, клинична хематология, медицинска онкология, детска клинична хематология и онкология, трансфузионна медицина, медицинска генетика, клинична имунология, лабораторна имунология, инфекциозни болести, лъчелечение, микробиология и вирусология от Варна и страната. В края на обучението курсистите специалисти ще получат сертификати за преминало обучение по ВСД „Трансплантация на стволови клетки".

Освен специалисти на лекционния курс могат да присъстват като слушатели и лекари без специалност, специализанти и стажанти от УМБАЛ „Св. Марина" – Варна и МУ-Варна.

Допълнителна информация можете да получите от доц. д-р Валерия Калева – координатор на курса и ръководител на Катедра по педиатрия в МУ-Варна на тел.: 052 978 387 и 052 978 684.

Вижте програмата на обучителния курс тук

Коментари