Публикация

Открива се обновеният блок на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя

Болницата за продължително лечение и рехабилитация – Банкя към Военномедицинска академия е наследник на създадения преди повече от 100 години първи в страната военен санаториум.


На 23.03.2016 г. (сряда) от 12.00 часа в Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя към Военномедицинска академия, намираща се на адрес гр. Банкя, ул. “Иван Вазов” № 5, ще бъде извършено тържествено освещаване и откриване на реновирания Блок „Б” към лечебното заведение.

На церемонията са поканени да присъстват министър-председателят г-н Бойко Борисов, министърът на отбраната г-н Николай Ненчев, министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, както и други официални гости.

Болницата за продължително лечение и рехабилитация – Банкя към Военномедицинска академия е наследник на създадения преди повече от 100 години първи в страната военен санаториум. В състава на ВМА е от 1998 г., а основната й цел е осъществяване на съвременно лечение, рехабилитация и профилактика на сърдечно-съдови, неврологични заболявания, както и на такива на опорно-двигателния апарат.

Основните насоки са към осигуряване на качествено медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната, както и на цивилни служители. Специално внимание се отделя на военнослужещите, участвали в задгранични мисии и нуждаещи се от рехабилитация и профилактика на специфични състояния.

Достъпът се осъществява по максимално опростена система - по линия на определения с ведомствената нормативна уредба контингент, ежегодните договори с НЗОК, програмите на НОИ за рехабилитация и профилактика, както и срещу заплащане по нормативно утвърдените ценоразписи.

Предимство на болницата е високото качество на медицинското обслужване, което я прави предпочитана от много пациенти от цялата страна. В унисон с това и с провежданата реформа, ръководството на ВМА предприе редица мерки за подобряване на условията за пациентите, което ще повиши и капацитета на работа.

Коментари