Публикация

На какъв език плачат бебетата?


Плачът на новороденото може да звучи еднакво в ушите на лишените от сън родители, но според учени това не е така. Бебетата плачат на езика, на който говорят родителите им, още през първите дни от живота си.

Международен екип от германски, френски и американски учени са изследвали 60 новородени и са установили, че бебетата започват да учат езика още в утробата, много преди да произнесат първите си неразбираеми звуци, а техният плач може да бъде различен според майчиния език.

Френските бебета плачат с нарастваща мелодичност, докато германските новородени предпочитат по-ниски тонове, което според учените отговаря на характерните различия между двата езика.

Новородените могат да произвеждат различни мелодии, когато плачат и предпочитат тези, които са им познати от утробата.

Изследователите са записали плача на 60 здрави новородени - 30 от френскоговорящи и 30 от немскоговорящи семейства.

Проучването, публикувано в Current Biology journal, показва ясни различия в звученето на детския плач, базирани на майчиния им език.

Според специалистите това са първите опити на бебетата да комуникират с майките си чрез „имитиране” на това, което са чули, дори докато са били още в утробата.

Коментари