Публикация

Улеснява се процедурата по закупуване на лекарства при епидемии


Парламентът одобри промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се улеснява процедурата по поръчка и закупуване на противогрипни препарати и ваксини при извънредни ситуации.

Измененията предвиждат със средства от бюджета, извън задължителното здравно осигуряване, вече да могат да се плащат медикаменти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в позитивния лекарствен  списък.

Това ще става при необходимост от профилактика или лечение в случаи на епидемични взривове, епидемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация.

 

 

" }-->

Коментари