Публикация

София в грипна епидемия от 9 ноември


Постоянният надзор над грипа и острите респираторни заболявания показва ясно изразена тенденция на нарастване на заболяемостта,  съобщи столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

През периода 26 октомври – 1 ноември в столицата е регистрирана заболяемост 132 на 10 000 души население, а от 2  до 6 ноември всекидневно се наблюдава рязко нарастване на броя на болните от остри респираторни заболявания.

Броят на регистрираните случаи е достигнал епидемични нива на заболяемост. Боледуват всички възрасти, но най-засегнати са учениците и хората в активна трудоспособна възраст - между 20 и 60 год.

С обявяването на грипната епидемия се разпореждат ограничителни мерки в лечебните заведения, детските и женските консултации, профилактичните прегледи и ваксинации, плановата оперативна дейност, свижданията в лечебните заведения.

С писмо на директора на здравната инспекция се уведомяват всички общопрактикуващи лекари и ръководителите на болничните заведения за въвеждане на ограничителните мерки, а Регионалният инспекторат по образованието София-град за създаване на организация за преустановяване на учебните занятия.

 

Коментари